FR | EN | NL | DE  
Dynamische sofrologie®

In de praktijk


 

Dynamische sofrologie is een psycho-lichamelijke techniek die tot een staat van bewustzijn leidt, waardoor men zich kan ontspannen en nieuwe houdingen kan aanleren.

Een sessie duurt ongeveer 1 uur en bestaat uit ademhalingsoefeningen, samen met het aanspannen en ontspannen van spieren. Naargelang van de behoeften wordt daarna een mentale beeldvorming gestimuleerd.

Sofrologie is afwisselend rustgevend, dynamiserend, ludiek, … en ontwikkelt de lichamelijke intelligentie, de emotionele intelligentie en de intuïtieve intelligentie om in harmonie te leven.

De sofroloog verbindt zich ertoe een techniek aan de patiënt te leren; de bedoeling is dat de patiënt snel deze techniek zonder hulp kan toepassen en zelf de gepaste tool die aan zijn behoeften beantwoordt, kiest.

Om in een juist ritme vooruitgang te boeken en de oefeningen optimaal te integreren, is een persoonlijke training thuis sterk aanbevolen.

De dynamische sofrologie® mag in geen geval een medische behandeling vervangen. Indien u medisch wordt behandeld en u zich beter voelt na sessies met dynamische sofrologie®, spreek erover met uw arts, maar stopt of wijzigt nooit uw medische behandeling zonder zijn akkoord.